sasuga琳

  1. 銀座「sassuga(流石) 琳」蕎麦屋で極上の和食コースを食べた話

    • 蕎麦
    • 銀座/新橋